Anibus Tattoo – Anibus Dövme Modelleri

0
2060

Anibus Tattoo veya Anibus dövme’si hemen hemen çoğu dövme kataloğunda ve ya dövme aramalarında karşımıza çıkmmaktadır. Anibus Tattoo – Anibus Dövme örneklerini inceledikten sonra en attta bulunan Anibus ile alakalı yazıyı okumanızı öneririz.

Anubis (Anpu – Eski Mısır’da Ölüler Tanrısı. ),

Antik Mısır mitolojisinde , Nephthys ve Seth’in oğle diye düşünülür. Bir diğer görüş İsis ve Osiris’in oğlu olduğudır. Çakalların mezarların etrafında dolaşması sebebiyle çakal başlı Anubis ölümle birlikte de anılır. Ölen Osiris’i o mumyaladığı için mumyalamanında tanrısı olmuştur. Mazifesi tüm ölüleri korumak ve yüceltmektir. Bundan dolayı mumyalamayla görevli kişiler Anubis maskesi takmaları genel olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer dünyada ölen kişi yargılanırken Anibus ona rehberlik edermiş. Anibus ayrıca ölüler dünyasınında efendisi olarak bilinir. Tanrılar arasında en korkulan tanrıdır.

Ayrıca ölüleri tekrar diriltme özelliğinede sahiptir. Yüzünde bir çakal ısırığı mevcuttur.

 

Anibus Çakal veya çakal başlı insan şeklinde betimlenir. Anubis’in diğer ölüm tanrıları arasında önemli bir saygınlığı bulunmaktadır. Genel olarak ölü gömme kültü ve ölülerin defnedilmesiyle ilgiliydi. İlk kez İsis’in Osiris’i mumyalamasına yardım etmesi ve mumyalamanın mucidi olduğuna dair yaygın bir inanç vardı. Sonradan “ölülerin yol göstericisi” konumunu kazandı. İskenderiye’de Serapis ve İsis tapınmasında yer buldu.

Yunan mitolojisinde Anibus, Hermesle özdeşleştirilerek Hermanubis ismiyle anıldı.

 

Antik Mısırda hemen hemen tüm mezar taşlarında Anibus figürüne rastlamak mümkündür. Anibus’un mezarları koruma gücüne sahip olduğu düşüncesi bu figürün kullanımı yaygınlaştırmıştır. Zaman zaman küçük Anibus heykelciklerine rastlamakta mümkündür.

 

 

Ayrıca Anubis bizde bilinen ismi ile kıyamet  günü ruhu değerlendirecek olan tanrıdır. Terazisinde ölünün kalbi bir yanda diğer yanda Ma’at ait tüy ile tartar. İyi birisinin kalbi tüye karşı ağırlık vermez ve hafif kalırsa ruh gök yüzüne tekrar doğması için gönderilir. Eğer kötülük yapan bir kişiyse bu kez kalp ağar basar ve yer altı dünyasına gönderilir. Yer altı dünyasında sonsuz azap ve yılanlar vardır.

Anibus en popüler Mısır tanrılarının başında gelir. Adelet terazindeki hükmü ve kimin nereye gideceğine karar vermesinde Orisis’e yardımcı olurdu. Anibus’un temel olayı ölüye yer altında yardımcı olmak ve rehberlik etmekti. Bu durum Mısırılılarda özel bir anlam taşımasına sebep oluyordu.