Kurbağa Dövmesi – Kurbağa Dövme Modelleri – Frog Tattoo

0
617
Kurbağa Dövmesi – Kurbağa Dövme Modelleri – Frog Tattoo

Dövmeler çeşit bakımından çok yönlü ve değişik sanat eserleri olarak yorumlanabilir. Herhangi bir tasarıım vücudunuza dövme olarak yaptırabilirsiniz. Kurbağa figürü de dövme sanatı içinde oldukça popüler olan dövme motifleri arasında yer almaktadır. Kurbağa dövmesi, genel olarak hem kadın hemde erkek için yaptırılabilir dövme modelleri arasında yeralır.

 

Tarihçesi

Kurbağa  figür olarak bir çok kültürde kullanılmış öğelerin başında gelir.

Dövme olarak yapılmaya başlamadan önce kurbağa Kuzey Amerika yerlileri tarafından zenginlik ve refahı sembolize etmekteydi. Bir çok farklı kültürde de benzer anlamlar taşıyan kurbağı,  dövme sanatı içinde değerlendirdiğimizde. Zenginlik ve refahın sembolü olarak değerlendirebiliriz.

Yerli Amerikalılar kurbağanın yağmur getiren olduğuna da inanırlar Japonlar enerji ve toleransı sembolize etmek için kurbağa çizimlerini kullandılar. Mısır’da kurbağa merhamet, doğurganlık ve yaşam yolculuğunu sembolize etti. Bazı kültürler Kurbağa’yı eril bir bağlantı ile ilişkilendirir. Kurbağanın doğal şifa güçlerine sahip olduğuna inanıyordu, çünkü çoğunlukla suda yaşıyordu.

Anlamı

Kurbağı dövme olarak yaptırma fikri, farklı kültürlerden esinlediğinden ötürü, farklı anlamlarla karşımıza çıkmaktadır. Kurbağının Kurbağanın ayrıntıları ve uygulanan kurbağa türü, dövmenin anlamını belirleyecektir. İyi şans sembolize etmek için uygulanabilir.

 

İlginç bir şekilde Hıristiyanlıkta kurbağa figürü H.Z İsa’nın yaşamıyla ilişkilendirilmektedir. Kurbağanın evrimleşme süreci HZ. İsa’nın doğumdan acıya ölüm ve yeniden doğuşa yorumlanmaktadır.

Buradan hareketle kurbağa dövmesi, yeniden doğum ve yaşamı sembolize etmek için kullanılmaktadır. Sürekli dönüşümün ve hayatın varlığının sembolüdür. Kurbağa dövmesi yaptıran kişi tarafından böyle anlamlar ifade etmektedir.

 

Genel olarak kurbağa dövmesi, şifa sembolü olarakta değerlendirilmiştir. Kurbağının suda yaşıyor olması, bilinen ilk organizmanın yine suda başlamış olması,böylelikle bir nevi hayatın suda başlaması , başlangıcın sembölü olarak kurbağının seçilmesine neden olmuştur.  Ayrıca bunun yanında saflığı da simgelemektedir.


Uygulama Yerleri, Genel olarak istenilen her yere uygulanabilir. Bununla birlikte genelde vücudun her bölgesinde güzel duracaktır. Özellikle tercih edilen, kol arkası, uyluklar, sırt ve bacak üzerine uygulanmaktadır. Detaylarına göre uygulanacak bölge değişiklik göstermektedir. Kurbağa dövmesi herhangi bir kompozisyon içinde yer alacaksa olağandan büyük yapmak daha doğru olacaktır. Dövmeyi oluşturan ana fikirin yanına eklenecek motifler büyüklüğe etki edecek temel unsurlardır.